Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen.
Jesaja 47:13

Onze Christelijke visie

Het internet is een snel groeiend medium dat helaas, naast voor goede zaken, ook steeds meer gebruikt word voor het exploiteren van producten & diensten die als grote zonde worden gezien. Seks, porno, drugs, gokken en allerlei andere zonden worden aangeboden alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Er word misbruik gemaakt van mensen in de Adult industrie en het aansporen tot overspel, losbandigheid of drugs gebruik lijkt normaal... Normen en waarden vervagen in snel tempo, bij met name de jeugd.

Het trieste van dit verhaal is dat vrijwel alle christelijke ondernemers, vaak zonder het te beseffen, mee werken aan het in stand houden van dergelijke praktijken. Zonder een vuist te maken en op te komen voor onze christelijke normen en waarden. Kunnen we dergelijke praktijken uitroeien? Nee dat is een onmogelijke opgave. Het kwaad zal ook op internet altijd zijn aanvallen blijven uitoefenen.


Wat kunnen we dan wel doen?

Een vuist maken en opkomen voor onze normen en waarden en niet langer producten en diensten afnemen bij bedrijven die deze niet christelijke praktijken mogelijk maken en daarnaast hoogmoed en persoonlijk financieel gewin als doelstelling hebben.

Bent u zich bewust dat uw hosting provider wellicht zonder schroom elk type onderneming naast uw Christelijke website plaatst en dat u door het voldoen van de factuur meewerkt aan het instand houden en zelfs de groei van dergelijke bedrijven?

Wij bieden u een alternatief waarbij u niet langer dergelijke praktijken steunt en u ook nogeens goede werken in het koninkrijk steunt voor dezelfde prijs!

christenen samen

Laat uw hosting & Domeinregistratie door ons verzorgen!

  • Wij hosten enkel websites, webwinkels & e-mail wanneer deze voldoen aan onze regels. Onze regels zijn gebaseerd op het Woord!
  • Wij hosten dus 100% zuivere servers (dit is nook nog eens heel goed voor uw ranking in zoekmachines als google).
  • U ondersteunt een Christelijke organisatie. Wij hebben Adonaihosting opgezet om zo jaarlijks 50% van onze nettowinst te kunnen schenken aan onze Stichting en hiermee een bediening op te zetten en goede werken in het koninkrijk van God te kunnen doen!
  • U kunt geheel gratis overstappen naar AdonaiHosting!

Wanneer u uw hosting bij ons afneemt, maakt u een vuist tegen de zwarte kant van het internet. U steunt niet langer bedrijven die geld boven de christelijke normen en waarden stellen en werkt dus geensinds meer mee aan zaken die als zonde worden gezien.